Termeni și condiții


Termeni și condiții

1. Introducere

1.1 Scopul este de a informa utilizatorii cu privire la produsele/serviciile site-lui  și de a proteja afacerile online de eventuale utilizări necorespunzătoare ale site-ului din partea clienților. 

1.2. Accesul pe site-ul www.crististie.ro (in continuare numit site) este oferit de catre conducerea firmei SND TEAM SRL (in continuare, Firma).

1.3. Acest Site contine multe dintre marcile, numele, titlutile, logo-urile, imaginile, conceptele, drepturile de autor, precum si alte materiale proprii detinute si inregistrate de catre Firma.

1.4. "Termeni si Conditii" reglementează relaţia dintre Firma şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

1.5. Firma poate revizui “Termeni si Conditii” in orice moment prin actualizarea site-ului, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al serviciilor noastre. Pe această pagină vor fi postate notificările privind modificările efectuate. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta pagina pentru a vizualiza versiunea actualizata a acesteia. 

1.6. Prin accesarea si navigarea pe site, va exprimati acceptarea “Termeni si Conditii” fara limitare. In cazul in care nu sunteti de accord cu acesti Termeni si Conditii, va rugam sa nu utilizati acest site. Utilizatorul trebuie să respecte toate politicile puse la dispoziţie în cadrul site-ului.

1.7 Firma va intreprinde toata masurile necesare pentru ca site-ul a fie disponibil 24/24,  7/7, dar nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni care pot aparea. Firma nu poate garanta ca eventuale disfunctionalitati, erori sau defectiuni, care nu tin de competenta sa, nu vor aparea. Conducerea Firmei va depune toate eforturile pentru ca acestea sa fie remediate imediat dupa constatarea lor.

1.8 Dacă nu respectaţi “Termeni şi condiţii” şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (pe viitor).

1.9 Dacă unii termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul termenilor şi condiţiilor.

1.10 Accesul si utilizarea site-ului este supus urmatorilor Termeni si Conditii: 

2. Definirea noțiunilor utilizate

Utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu destinat publicului = Persoana vizata -  asigurarea că persoanele fizice nu sunt lipsite de protecţia la care au dreptul.

Abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract pentru furnizarea unor servicii destinate publicului.

Drept de acces - totalitate de reguli care reglementează accesul utilizatorilor la informaţii şi componentele site-ului.

Parolă - identificator suplimentar pentru accesul la resursele site-ului, folosit ca element de securitate minimă. Este confidenţial. Nu se comunică altora. Păstrarea confidenţialităţii cade în sarcina utilizatorului.

Autenticitate - proprietatea că o entitate este ceea ce se pretinde a fi.

Confidenţialitate - proprietatea ca informaţia să nu fie făcută disponibilă sau divulgată unor persoane, entităţi sau procese neautorizate.

Integritate - proprietatea de a proteja acurateţea şi completitudinea resurselor.

Disponibilitate - proprietatea de a fi accesibil şi utilizabil la cerere de către o entitate autorizată.

Atac - încercare de a distruge, a expune, a modifica, a dezactiva, a fura sau a obţine accesul neautorizat sau a utiliza în mod neautorizat o resursă.

Ameninţare - cauză potenţială a unui incident nedorit care poate produce daune unui sistem sau organizaţii

Vulnerabilitate - slăbiciune a unei resurse sau a unui mijloc de control care poate fi exploatată de o ameninţare.

Impact – consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar materializa. Daca riscul este o amenintare, consecinta asupra rezultatelor este negativa, iar daca riscul este o oportunitate, consecinta este pozitiva.

Risc - Amenintarea ca un eveniment, o actiune, o inactiune sau anumite circumstante sa aiba un efect negativ asupra capacitatii institutiei de a-si indeplini obiectivele fixate. Riscul constă în următoarele categorii de pierderi: pierderea confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii informaţiilor/ datelor, bunuri devalorizate, utilizarea neadecvată şi ineficientă, indisponibilitatea resurselor.

Incident de securitate a informaţiei - unul sau o serie de evenimente privind securitatea informaţiei nedorite sau neprevăzute care au o probabilitate semnificativă de compromitere a operaţiunilor de business şi de ameninţare a securităţii informaţiei.

Continuitatea afacerii - procese şi/sau proceduri pentru a asigura operaţii de business continue

Măsură de securitate - mijloacele necesare pentru a gestiona un risc, incluzând politici, proceduri, linii directoare, practici sau structuri organizaţionale, care pot fi administrative, tehnice, de management, sau juridice prin natura lor.

Declaraţie de aplicabilitate - declaraţie documentată care descrie obiectivele mijloacelor de control şi mijloacele de control care sunt relevante şi aplicabile organizaţiei.

URL – Universal Resource Locator, adresa unui site fiind unica pe internet.

SE – Search Engine – motor de cautare.

SEM – Search Engine Marketing - o serie de termeni care se refera la majoritatea tipurilor de promovare a unui website ( SEO si PPC).

SEO – Search Engine Optimization -  actiunea de a seta o pagina web, folosind diferite cuvinte cheie ori fraze pentru ca site-ul respectiv sa fie gasit cat mai usor de utilizatori la folosirea motoarelor de cautare.

SERP – Search Engine Result Page - pagina cu rezultatele afisate de un motor de cautare cand vrem sa gasim ceva pe net.

Spider (crawler) -este un robot utilizat de motoarele de cautare pentru scanarea website-urilor.

Stop Word – asigura cuvintele ignorate in cautari (care sunt mult prea comune pentru a fi utile in determinarea rezultatului unei cautari), de exemplu: si, ca, la, el.

Web Directory – Director web – Este o colectie de website-uri grupate in categorii. Inainte de a fi acceptat, fiecare website inscris este verificat de un editor, de exemplu, Dmoz.

ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Regulamentul general privind protecția datelor - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE .

Date cu Caracter Personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”).

Prelucrare de date -  orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

● colectarea;  ● înregistrarea;  ● organizarea;  ● structurarea;  ● stocarea; ● adaptarea sau modificarea; ● extragerea;  ● consultarea;  ● utilizarea;  ● divulgarea prin transmitere; ● diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod; ● alinierea sau combinarea;  ● restricționarea;  ● ștergerea sau distrugerea.

Operator de date cu caracter personal - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Operatori asociați - în cazul în care doi sau mai mulți operatori stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, aceștia sunt operatori asociați. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prin intermediul unui acord între ei, cu excepția cazului și în măsura în care responsabilitățile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate.

Persoana împuternicită de operator  - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Consimţământul Persoanei vizate - solicitare printr-o acţiune neechivocă care constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal.

3. Informații despre produsele/serviciile oferite

Pornind de la Motto-ul: Un Client nu este prea putin important pentru firma noastra, Firma ofera  solutii software dedicate si software-uri realizate la cererea clientilor, precum si prestari servicii IT persoanelor fizice, firmelor private cat si sectorului public: proiectare, dezvoltare, comercializare, livrare la sediu/domiciliu, instalare, instruire, suport tehnic, mentenanta si suport online; Servicii de optimizare SEO; Web Design; Dezvoltarea aplicatiilor de tip magazin virtual; Optimizare pagini web pentru motoare de cautare, promovare si publicitate pe Internet; Intretinere si actualizare site-uri; Proiectare si configurare retele; Proiecte de intretinere si update al retelelor; Instalare sistemede operare, drivere, office, antivirusi, jocuri; Backup de date; Scanare antivirus a statiilor de lucru; Optimizarea sistemului de operare, a mail-ului, a navigarii pe Internet; Instalarea si intretinera unor solutii de securitatea datelor; Prelucrare si optimizare de fotografii digitale; Modificare programe existente in functie de dorintele clientilor; Compatibilizarea unor aplicatii mai vechi cu noile tehnologii; Consultanta in achizitionarea celor mai potrivite aplicatii software.

Firma va asigura managementul infrastructurii IT al clientului si implementarea solutiilor software, astfel incat clientul sa fie satisfacut si sa-si doreasca automatizarea si altor procese din cadrul companiei. 

Ne va face sa fim diferiti de celelalte firme IT felul in care vom aborda clientii si nevoile lor, precum si felul in care vom aborda prezentarea solutiilor IT de care au nevoie potentialii nostri clienti. 

4. Drepturile și obligațiile părților contractante

- Firma va respecta in totalitate  modalitatea în care se desfășoară relația dintre firma și clienți, de la oferta apărută pe site până la livrarea efectiva a serviciilor.

- Cu toate ca Firma depune eforturi rezonabile pentru a include pe site informatii exacte si actualizate, totusi nu poate garanta si nici nu poate asigura o garantie totala pentru corectitudinea, siguranta si acuratetea acestor informatii. 

- Totodata, Firma nu isi asuma nicio responsabilitate legala pentru orice omisiuni sau erori (inclusiv, dar fara a se limita la, erori de tehnoredactare sau erori tehnice) in continutul site-ului. 

- Utilizarea si navigarea pe site se face pe raspunderea totala a utilizatorului. Atat Firma, cat si orice alta parte implicata in proiectarea, crearea, producerea sau furnizarea informatiilor pe site nu va raspunde pentru orice despagubiri directe si/sau indirecte care decurg din, sau in legatura cu accesul, utilizarea sau navigarea dumneavoastra pe site.

- De asemenea, Firma nu va raspunde pentru incarcarea/descarcarea oricaror materiale, date, texte, imagini, inregistrari video si audio pe/de pe site, inclusiv, dar fara a se limita la, defectiuni sau virusi care pot afecta computerul sau echipamentul dumneavoastra sau orice alte bunuri ca rezultat al utilizarii. 

- Calitatea utilizarii site-ului si navigarea pe site poate fi influentata de browser-ul folosit de utilizatori.

- Firma nu garanteaza si nu isi asuma raspunderea pentru nefunctionarea site-ului datorita browser-ul folosit de catre utilizatori. 

- Este interzisa instrainarea  sau utilizarea marcilor si licentelor afisate pe site, deoarece acestea sunt marci inregistrate si neinregistrate ale Firmei. In cazul oricarui abuz asupra unei marci sau locente implica incalcarea acestor “Termeni si Conditii”,  si Firma va pune in aplicare imediat drepturile sale de proprietate intelectuala in cea mai mare masura aprobata de lege, inclusiv prin mijloace de urmarire penala.

- Firma isi poate atribui dreptul de a modifica datele de pe site sau conținutul acestuia fără vreo notificare prealabila a utilizatorilor, dreptul de a publica/șterge anumite comentarii sau conturi ale utilizatorilor, dar și de a impune acestora o serie de obligații (ex.: de a nu furniza informații false, de a nu înstrăina contul, de a nu utiliza serviciile în mod necorespunzător etc.).

5. Drepturile de autor

Drepturile de autor protejate sunt: logo-urile, designul, numele afacerii, numele produselor, conținutul site-ului, însă nu sunt neglijate nici drepturile aferente comentariilor utilizatorilor despre produsele/serviciile Firmei (care, deși sunt proprietatea intelectuală a utilizatorilor, pot fi folosite și de către afacerea noastra în scop de promovare).

Firma va răspunde notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi va desfiinta conturile utilizatorilor care încalcă drepturile de autor (in unele cazuri, în mod repetat), conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe- Formă aplicabilă de la 14 iunie 2018.

În cazul în care un utilizator considera că ii sunt încălcate drepturile de autor, acesta ne poate  înştiinta prin trimiterea notificarii in pagina de Contact.

6. Politica de facturare, plăți și livrare

Modalitățile de plată sunt efectuate de către partenerii noștri!

corecte pentru facturare și livrare, in conformitate cu prevederile din  Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic.

7. Politica de cookies

Firma va folosi Cookie-uri - fragmente de text plasate in computerul utilizatorului de catre site. Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si se foloseste pentru a colecta informatii precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul Firmei etc, cu scopul de a intelege cum folosesc vizitatorii aceasta pagina de web. Cookie-urile ajuta Firma sa adapteze continutul website-ului in functie de nevoile utilizatorului. De asemenea, cookie-urile sunt utile pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-ului si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza acest site. 

Pentru a imbunatati functionalitatea site-ului, Firma va folisi urmatoarele Cookie-uri:

- care amintesc continutul pe care l-ati vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail si parola furnizate la inregistrare in timpul unei vizite anterioare pe acest site. 

- care permite Firmei sa ofere continut adaptat intereselor utilizatorului, nemaifiind necesara o noua inregistrare sau introducerea din nou a anumitor informatii in formularele de inregistrare, cand utilizatorul intra din nou pe site. 

Firma va folosi Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activitati al utilizatorilor minori.

Firma va folosi Cookie-uri stabilite de catre site si care pot fi citite numai de catre acest site.

Firma va folosi Cookie-uri stabilite de catre terte parti pe care le va folosi pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate de website).

Firma va folosi cookie-urile flash pentru a stoca preferintele utilizatorilor, de exemplu numarul vizitelor, personalizarea vizitelor acestuia (deci informatii non-persoanle). 

Firma nu va folosi cookies pentru a colecta informatii personalein scop care contravin legislatiei in vigoare.

Modificarea setarilor cookie?

Utilizatorul are posibilitatea in orice moment sa modifice setarile sale cookie, de exemplu, sa fie informat atunci cand cookie-urile sunt trimise catre computerul sau), facand click pe "Politica Cookies" in subsolul acestui website.

Atentie ! utilizatorul este rugat sa aiba in vedere faptul ca este posibil sa nu mai poata sa se inregistreze pe site sau sa foloseasca alte functii care necesita inregistrarea sau colectarea de informatii.

Orice modificari la setarile utilizatorului cookie vor fi salvate pana cand el decide sa faca modificari suplimentare, in cazul in care se razgandeste. 

8. Datele cu caracter personal

Firma se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale persoanelor care se inscriu pe site în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( in continuare,  Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR)).

Navigarea pe site implica cunoasterea acestor “Termeni si Conditii” si acordul utilizatorului cu acestia, inclusiv cu prevederile acestuia în materia protectiei datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date în baza de date a Firmei.

Firma este înregistrata în baza de date a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ……………, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate pe server-ul Firmei. 

Utilizatorilor sit-ului le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul UE, printre care dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. 

Utilizatorii au dreptul de a solicita modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului UE,  printr-o cerere scrisã adresatã Firmei (functia Contact).

Utilizatorii au dreptul de a obtine de la Firma, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului cã datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particularã, ca datele care îi vizeazã sã facã obiectul unei prelucrãri. 

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este SND TEAM SRL, cu sediul în Selimbar, str. Doamna Stanca, nr 17A, judetul Sibiu

Scopul pentru solicitarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Solicitare clienților să-și completeze datele personale în formularul de înscriere pe site:

Politica de confidenţialitate a Firmei explică modul în care sunt tratate datele cu caracter personal ale utilizatorilor, precum si asigurarea protectiei si confidenţialitatii datelor in momentul utilizarii serviciilor firmei. 

9. Politica de confidențialitate 

Prin utilizarea serviciilor firmei  utilizatorul este de acord că Firma poate să utilizeze datele respective conform politicii sale de confidenţialitate.

10. Soluționarea litigiilor

Legea aplicabilă: ORDONANŢA nr. 38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente. 

Din 2016 funcționează și SOL (platforma de soluționare on-line a litigiilor rezultate din  tranzacționarea on-line) - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show &lng=RO) 

Utilizatorul are dreptul de a informa autoritate ANPC despre eventualele nemulțumiri la adresa produselor/serviciilor firmei.

11. Garanții și politica de returnare

Site-ul www.crististie.ro , nu ofera garanții și nu deține politică de returnare, toate anunțurile sunt create de utilizatorii site-ului și ei sunt responsabil de garanții și returnări care corespund și dacă corespund anunțurilor scrise.

12. Limitarea răspunderii furnizorului

Există cazuri în care furnizorul își poate limita răspunderea (ex: în cazul înstrăinării parolei, a contului de utilizator, a furnizării de informații incorecte sau incomplete, în cazul utilizării produselor/ serviciilor în alt scop decât acela pentru care au fost concepute etc.).

13. Contul utilizatorului. 

Pentru a utiliza unele dintre servicii, este necesara crearea unui cont. Utilizatorul isi poate crea propriul cont. 

Pentru ca contul utilizatorului sa fie protejat, trebuie păstrata parola confidențială. 

Utilizatorul poarta întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul contului sau de utilizator. 

Se recomanda să nu se reutilizeze parola contului pe acest site pentru aplicații terță parte.

Dacă utilizatorul afla despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului, trebuie sa urmeze urmatoarele instructiuni:

Recuperare cont.  - dacă considerați că o altă persoană vă știe sau v-a schimbat parola 

Protejarea contului  - mai multe detalii .    

Schimbare sau Resetare parola.

14. Conţinutul informatiilor incarcate/trimise/stocate/primite

La încărcare, trimitere, stocare sau primire a informatiilor Firma asigura toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Tot ceea ce aparține utilizatorului rămâne în proprietatea sa.

In momentul cand un utilizator incarca, stocheaza, trimite sau primeste informatii cu diferit continut, aceasta inseamna  ca utilizatorul acorda Firmei (și părților interesate) dreptul de utilizare, găzduire, stocare, reproducere, modificare, creare de lucrări/servicii derivate, comunicare, publicare, afișare publică și distribuire a respectivei informatii. Daca utilizatorul nu este de acord cu unele din cele descrise anterior, are dreptul de a comunica Firmei pentru limitarea unor drepturi si configurarea setărilor, astfel încât numele și fotografia sa să nu apară într-un anunț.

Feedback-urile sau sugestii utilizatorilor despre servicii, Firma le va utiliza fără a avea nicio obligaţie faţă de utilizator.

15. Modificarea şi încetarea furnizării serviciilor firmei

Firma modifică şi îmbunătăţeste în mod constant serviciile sale. 

Firma isi rezerva dreptul de a adăuga sau sterge unele functii, de asuspenda sau întrerupe complet furnizarea unui serviciu.

Utilizatorul are dreptul de a renunţa oricând la utilizarea serviciilor firmei.

Firma consideră ca utilizatorul este proprietarul propriilor sale date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. 

Dacă Firma va întrerupe furnizarea unui serviciu (din considerente rezonabile), aceasta va informa prealabil toti utilizatorii.

16. Site-ul nu își asumă responsabilitatea.

Site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul,titlul,pozelor încărcate de utilizatori/vizitatori.


17. Utilizatorul se obliga sa nu realizeze actiuni care ar putea prejudicia SND TEAM SRL